Đội bóng Mặt trời

Nơi đam mê cháy và tỏa sáng

Kỹ thuật đá bóng cơ bản

1-Video dạy bóng đá-kỹ thuật đá lòng bàn chân

 

2- Kỹ thuật đá mu trong

 

3-Kỹ thuật đá mu chính diện

 

4-Kỹ thuật đá má ngoài

 

5-Kỹ thuật chuyền dài

Leave a Reply