Đội bóng Mặt trời

Nơi đam mê cháy và tỏa sáng

QUỸ SUN-FC THÁNG 11

Hiện tại Sun là một câu lạc bộ bóng đá mới thành lập, nên quỹ hoạt động vẫn dựa trên sự đóng góp của các thành viên. Hàng tháng sẽ có 1 lần tổng kết quỹ trên website vào ngày 15, mọi người chú ý theo dõi. Đặc biệt các thành viên trong đội có thể liên hệ tìm nguồn tài trợ cho câu lạc bộ, cùng xây dựng và phát triển đội Sun trở thành một đội bóng được nhiều người biết đến với tinh thần: đoàn kết, kỷ luật, chơi đẹp.

Tổng kết quỹ tháng 11:

 

QUY-SUN-FC

Leave a Reply