Đội bóng Mặt trời

Nơi đam mê cháy và tỏa sáng

Thông báo đóng quỹ tháng 10

Hiện tại quỹ hoạt động của Sun cần được bổ sung, ae nào chưa đóng quỹ đợt trước thì hoàn thiện nốt. Đồng thời tiến hành thu quỹ mới từ ngày hôm nay 26/10. Mọi người có thể nộp quỹ trực tiếp cho tôi, liên hệ 0982155837 – 0913551738. Hoặc chuyển khoản: VCB: 0731000636798 Nguyễn Thanh Cương, chi nhánh VCB Bắc Giang. BIDV: 43110000201424 Nguyễn Thanh Cương, Chi nhánh BIDV Bắc Giang.

Leave a Reply