Đội bóng Sun

27

Đặng Hồng Dương

Tiền đạo cắm
20

Phan Văn Bảo

Tiền vệ
1

Dương Tuấn

Thủ môn
92

Trí Tuấn

Tiền vệ cánh
19

Vũ Chí Cường

Tiền đạo cắm
26

Đào Văn Lộc

Hậu vệ trung tâm
98

Nguyễn Xuân Hiệp

Tiền đạo cắm
18

Phan Chiêm

Tiền vệ trung tâm
6

Nguyễn Thanh Hoàng

Tiền vệ cánh
11
99

Nguyễn Văn Luận

Hậu vệ cánh
7

Nguyễn Xuân Thịnh

Tiền vệ trung tâm
11
88

Nguyễn Trọng

Tiền đạo
28

Khánh Duy

Tiền vệ