Tất cả cầu thủ

27

Đặng Hồng Dương

Tiền đạo cắm
20

Phan Văn Bảo

Tiền vệ
10

Hoàng Công Cần

Tiền vệ cánh
9

Hoàng Văn Điệp

Tiền vệ cánh
19

Vũ Chí Cường

Tiền đạo cắm
25

Nguyễn Hoài Giang

Hậu vệ trung tâm
98

Nguyễn Xuân Hiệp

Tiền đạo cắm
20

Ngọc Thành

Tiền vệ trung tâm
6

Nguyễn Thanh Hoàng

Tiền vệ cánh
11
88

Nguyễn Hữu Nghĩa

Hậu vệ cánh
7

Nguyễn Xuân Thịnh

Tiền vệ trung tâm
95

Trọng Thiện

Tiên phong
22

Lê Viết Tùng

Tiền đạo cắm
01

Đinh Hiện

Thủ môn